VALPER
Vi har ingen ledig valper pr i dag. Men Planlegger et kull på Cindy i løpet av våren/sommeren 2023.


Mer info kommer